Κύριο περιεχόμενο

Αρχική Σελίδα

Η Pest Trap από τα πρώτα της βήματα υιοθέτησε την φιλοσοφία που εφαρμόζει καθημερινά στην πράξη:

     "Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών με ανταγωνιστικές τιμές"

     Στην εταιρεία μας  κάθε πρόγραμμα υγειονομικών εφαρμογών απεντόμωσης-μυοκτονίας είναι ξεχωριστό και σχεδιάζεται για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του πελάτη. Καταρτίζεται βάση μελέτης που προηγείται στο χώρο του πελάτη σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της επιχείρησης. Η πολιτική αυτή επέτρεψε στην Pest Trap αφ' ενός να ασκεί αποτελεσματικότερο έλεγχο, εφόσον υπάρχει πλήρη εικόνα των χώρων που προστατεύονται και αφετέρου να συνδυάζει το όνομα της με ένα ολοένα αναπτυσσόμενο δίκτυο ικανοποιημένων πελατών.


       Την απόλυτη ευθύνη και επίβλεψη των εργασιών έχει ο υπεύθυνος επιστήμονας της εταιρείας ενώ ο σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός που διαθέτει καθιστά εφικτή την περάτωση όλων των έργων που αφορούν την υγειονομική κάλυψη κτιρίων.

     Επίσης το προσωπικό της εταιρίας μας καθώς και όλα τα μέλη της, εκτός από την ικανοποίηση του πελάτη, δρα με βασικό γνώμονα τον σεβασμό προς το περιβάλλον και την αγάπη για τα ζώα.

     Τέλος το επιστημονικό προσωπικό της Pest Trap φροντίζει για την συνεχή πληροφόρησή του σχετικά με τις νέες τεχνικές συμμετέχοντας σε ημερίδες και συνέδρια που αφορούν τον κλάδο των απολυμάνσεων.